Informacja

Oprogramowanie PXI

Oprogramowanie PXI


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Oprogramowanie PXI umożliwia użytkownikowi opracowanie oprogramowania dla całego systemu, aby umożliwić mu wykonywanie wymaganych funkcji.

Oprogramowanie może być rozwijane na wiele sposobów i pozwala na zawarcie znacznego stopnia funkcjonalności w całym systemie.

Podstawy oprogramowania PXI

Oprogramowanie dla systemów PXI jest stosunkowo łatwe do opracowania, a poza tym fakt, że PXI jest oparty na standardzie PCI oznacza, że ​​wiele procedur można po prostu zaimportować do środowiska PXI.

Standard PXI opiera się nie tylko na znormalizowanym środowisku sprzętowym, ale także na standardowym środowisku oprogramowania PXI.

Ponieważ modułami nie można sterować z panelu przedniego, wymagane jest sterowanie programowe za pośrednictwem płyty montażowej, a to z kolei wymaga sterowania programowego.

Środowisko oprogramowania PXI wykorzystuje 32-bitową strukturę systemu Windows, a także moduł kontrolera systemu musi być oparty na architekturze procesora 80x86.

Systemy operacyjne oprogramowania PXI

Biorąc pod uwagę fakt, że oprogramowanie oraz sprzęt są znormalizowane, standard PXI określa, że ​​producenci sprzętu PXI muszą obsługiwać wiele systemów operacyjnych WIN32.

Systemy operacyjne oprogramowania PXI to zasadniczo oprogramowanie Windows.

Oprócz systemów oprogramowania opartych na systemie Windows, mogą być używane inne systemy, w tym Linux, Mac OS lub Unix, w których dostępne są sterowniki i inne oprogramowanie interfejsu.

Główne wymagania są takie, że system operacyjny może łączyć się z magistralą PXI, a sterowniki, środowisko programistyczne i inne oprogramowanie powinny obsługiwać dany system operacyjny.

System oparty na rejestrze

Istnieją dwa sposoby, w jakie moduły takie jak moduły PXI mogą działać w środowisku oprogramowania:

 • Na podstawie wiadomości: Korzystając z tej formy środowiska, kontrolę i komunikację uzyskuje się poprzez wysłanie wiadomości do przyrządu, a następnie odpowiada on innym komunikatem. Oprogramowanie może instruować instrument, aby ustawił się na dany stan. Odbywa się to poprzez wysłanie komunikatu do przyrządu, który następnie interpretuje i odpowiednio stosuje ustawienia. Każda odpowiedź, w tym odczyty, jest wysyłana za pośrednictwem komunikatu w odwrotnym kierunku. Komunikaty te mają zdefiniowany format, aby urządzenie i oprogramowanie mogły odpowiednio zinterpretować treść komunikatu.
 • Zarejestruj się na podstawie: Korzystając z systemu opartego na rejestrach, oprogramowanie sterownika PXI uzyskuje bezpośredni dostęp do rejestrów modułów. Rejestry te sterują pracą przyrządu, a także zawierają zapisane dane do pomiaru lub innych wyników.

  Aby zapewnić łatwą w zarządzaniu metodę sterowania tymi instrumentami i wyodrębniania, a jeśli to konieczne, wyświetlania odczytów, potrzebne są interfejsy programowe. Te interfejsy, zwane sterownikami, znajdują się w kontrolerze, który może znajdować się w gnieździe 1 lub w komputerze podłączonym do gniazda 1. Sterowniki te umożliwiają przyrządowi łatwe połączenie się z działaniem systemu i często umożliwiają wyświetlanie odczytów i miękki panel przedni do wykorzystania w systemie.

  W niektórych przypadkach oprogramowanie PXI w modułach zapewnia bardzo złożone przetwarzanie iw takich okolicznościach oprogramowanie modułu może zapewniać interfejs o znacznie wyższym poziomie niż można by oczekiwać w przypadku wielu prostszych modułów. Zasadniczo moduły te zapewniają interfejs wyższego poziomu z funkcjami podobnymi do tych używanych w instrumentach opartych na komunikatach. Jednak poziom interfejsu i obsługa są głównie ukryte przed użytkownikiem.

Rozwój oprogramowania PXI

Obecnie szeroko stosuje się narzędzia programowe do tworzenia programów. To samo dotyczy programów automatycznych do uruchamiania i kontrolowania systemów PXI.

Specyfikacja oprogramowania PXI zaleca, ale nie narzuca wsparcia dla kilku powszechnie używanych środowisk programistycznych.

 • ATEasy, Geotest-Marvin Test Systems
 • LabVIEW, National Instruments
 • LabWindows / CVI, National Instruments
 • Visual Basic, Microsoft
 • Visual C / C ++, Microsoft

Rzeczywiste używane wersje można znaleźć w specyfikacji oprogramowania PXI i ulegną zmianie wraz z wydaniem nowych wersji środowisk programistycznych.

Sterowniki instrumentów

Sterowniki instrumentów odgrywają bardzo ważną rolę w środowisku oprogramowania PXI, umożliwiając znacznie łatwiejszą komunikację z różnymi instrumentami używanymi w całym systemie.

Sterowniki przyrządu zapewniają wysokopoziomową metodę komunikacji z modułami przyrządu testowego bez potrzeby bezpośredniej komunikacji z rejestrami przyrządu testowego w składni poleceń niskiego poziomu.

Istnieją dwa główne typy sterowników, których można użyć:

 • Sterowniki VISA: VISA to skrót od Virtual Instrument Software Architecture i został pierwotnie zaprojektowany dla systemów VXI. Jednak VISA została również przystosowana do użytku w oprogramowaniu PXI. W rzeczywistości standard PXI zachęca do korzystania z VISA.

  VISA zapewnia sposób opracowywania sterowników instrumentów o wspólnym podejściu, co znacznie ułatwia interoperacyjność, gdy instrumenty różnych producentów są używane w tej samej szafie.

 • Sterowniki IVI: Skrót IVI oznacza wymienne instrumenty wirtualne i jest to kolejny standard wirtualnego instrumentarium. IVI jest wspierane przez Fundację IVI i opiera się na VISA. Zapewnia pewną wymienność między przyrządami bez konieczności przeprogramowywania oprogramowania, jeśli na przykład zachodzi potrzeba zmiany z jednego instrumentu na inny tego samego typu lub klasy, np. jeśli wymagana jest zmiana między dwoma typami zasilania DC.

  Użycie sterowników IVI, chociaż nie jest wymagane przez standard PXI, może zapewnić dodatkową elastyczność podczas budowania systemu, ponieważ umożliwia pewną wymienność modułów, jeśli jeden typ stanie się przestarzały, a inny będzie wymagany, lub jeśli system wymaga naprawy, a oryginalny typ modułu nie jest dostępny i można użyć bliskiej alternatywy.

Oprogramowanie PXI umożliwia budowanie systemów testowych w małej szafie z bardzo wysokim poziomem funkcjonalności. Bardzo wydajne oprogramowanie w postaci programów takich jak LabVIEW może być używane do sterowania systemami PXI i oprogramowaniem opracowanym w środowisku graficznym. W ten sposób programy mogą być opracowywane w najbardziej efektywny kosztowo sposób, przy jednoczesnym zapewnieniu bardzo dużych możliwości i szybkości.


Obejrzyj wideo: What is PXI? (Może 2022).