Kolekcje

Cyfrowy oscyloskop z luminoforem, DPO

Cyfrowy oscyloskop z luminoforem, DPO


Termin oscyloskop cyfrowy fosforowy, DPO, nie jest dziś tak szeroko stosowany. Był to termin, który był bardziej rozpowszechniony, gdy po raz pierwszy wprowadzono oscyloskopy cyfrowe.

Cyfrowy oscyloskop z luminoforem, DPO scope ma inną architekturę niż bardziej tradycyjne cyfrowe / cyfrowe typy pamięci, co umożliwia szybsze przetwarzanie sygnałów.

Wzrost szybkości przetwarzania w oscyloskopie cyfrowym z luminoforem, DPO, uzyskuje się dzięki zastosowaniu architektury przetwarzania równoległego zamiast bardziej tradycyjnej i prostej architektury przetwarzania szeregowego.

Cyfrowy zakres luminoforu, podstawy DPO

Korzystając z technik przetwarzania równoległego i dedykowanego procesora, DPO jest w stanie łatwiej uchwycić przejściowe zdarzenia, które występują w systemach cyfrowych. Mogą to być fałszywe impulsy, usterki i błędy przejścia. Emuluje również atrybuty wyświetlania oscyloskopu analogowego, wyświetlając sygnał w trzech wymiarach: czas, amplituda i rozkład amplitudy w czasie, a wszystko to w czasie rzeczywistym.

Z punktu widzenia architektury oscyloskopu cyfrowego z luminoforem, sygnał wpada najpierw do analogowego wzmacniacza pionowego. To zasila przetwornik analogowo-cyfrowy w podobny sposób do cyfrowego zakresu pamięci. Jednak od tego momentu architektura DPO różni się od architektury oscyloskopu cyfrowego z pamięcią.

W przypadku każdego oscyloskopu istnieje opóźnienie czasowe między zakończeniem jednego skanu a momentem gotowości wyzwalacza do zainicjowania następnego. W tym okresie zakres nie widzi żadnej aktywności, która może wystąpić na linii sygnałowej. Dla DSO ten czas może być stosunkowo długi, ponieważ zakres przetwarza informacje szeregowo, co może tworzyć wąskie gardło. Jednak DPO używa oddzielnego równoległego procesora, co umożliwia mu przechwytywanie i przechowywanie przebiegów pomimo faktu, że wyświetlacz może działać znacznie wolniej. Dzięki zastosowaniu przetwarzania równoległego DPO nie jest ograniczony szybkością wyświetlania, sygnały mogą być przechwytywane niezależnie od aktywności wyświetlacza.

Chociaż nazwa inspektora ochrony danych może wskazywać, że opiera się on na chemicznym luminoforze, niekoniecznie ma to miejsce, ponieważ używane są bardziej nowoczesne wyświetlacze. Jednak ma wiele aspektów oscyloskopu fosforowego, wyświetlając bardziej intensywny obraz, im częściej przebieg przechodzi przez określony punkt.

Za każdym razem, gdy przechwytywany jest przebieg, jest on mapowany do pamięci DPO. Każda komórka reprezentuje lokalizację na ekranie. Im więcej razy dane są przechowywane w danej lokalizacji, tym większa jest z nią intensywność. W ten sposób informacje o natężeniu gromadzą się w komórkach, w których przebiega najczęściej. Ogólny wynik jest taki, że na wyświetlaczu widoczne są zintensyfikowane obszary przebiegów proporcjonalnie do częstotliwości występowania sygnału w każdym punkcie. Ma taki sam wygląd, jak te wyświetlane na analogowym oscyloskopie fosforowym, stąd nazwa.

W rzeczywistości procesor w DPO działa równolegle z systemem akwizycji w celu zarządzania wyświetlaczem, kontroli pomiarów i ogólnej kontroli przyrządu. W ten sposób jego działanie nie wpływa na szybkość akwizycji całego zakresu.

Zaletą tego podejścia jest to, że umożliwia ono wyświetlanie praktycznie „w czasie rzeczywistym”, który jest w stanie rejestrować zdarzenia przejściowe, jak również powtarzalne przebiegi.

Ponadto tylko DPO zapewnia oś Z (intensywność) w czasie rzeczywistym i jest to funkcja, której brakuje w konwencjonalnych oscyloskopach cyfrowych z pamięcią masową.


Obejrzyj wideo: Tym razem nie wyszło.. Oscyloskop Voltcraft DSO-1102D (Grudzień 2021).